Katarína Plžiková, právna expertka

JUDr. Katarína Plžiková, narodená v roku 1988 vo Zvolene. V roku 2012 ukončila štúdium na  Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, v roku 2015 obhájila rigoróznu prácu a získala titul JUDr. Od 1.5.2016 je zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. Špecializuje sa na oblasť obchodného práva (najmä zmluvná agenda) a občianskeho práva, ale má 7 ročné skúsenosti s právnou praxou v rôznych právnych oblastiach. Pred nástupom do advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, s.r.o. v októbri 2017 pôsobila v advokátskej kancelárii v Banskej Bystrici. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Katarína Plžiková
Tlačiť