Lenka Gregorová, advokátka

JUDr. Lenka Gregorová, advokátka, narodená v Liptovskom Mikuláši. Absolvovala Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave, kde zároveň úspešne obhájila rigoróznu prácu na tému z oblasti hospodárskej súťaže a zložila rigoróznu skúšku zo študijných predmetov občianske právo procesné a obchodné právo. V Slovenskej advokátskej komore je zapísaná ako advokátska koncipientka od roku 2013 a počas svojej praxe získala skúsenosti najmä v príprave zmluvnej dokumentácie a vypracovávaniu právnych analýz z oblasti občianskeho a obchodného práva. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Lenka Gregorová
Tlačiť