Nikola Petrová, koncipientka

JUDr. Nikola Petrová, advokátska koncipientka narodená v roku 1985 v Košiciach. UPJŠ v Košiciach ukončila v roku 2010. Po ukončení štúdia pracovala v Advokátskej kancelárii JUHÁSZ & Partners, s.r.o. Law Office, kde sa venovala hlavne zastupovaniu klientov v správnom konaní a civilnom konaní, vyšetrovacím úkonom v rámci prípravného konania na útvaroch Policajného zboru vrátane zastupovania klienta v trestnom konaní pred príslušným súdom. V roku 2018 zložila rigoróznu skúšku v odbore Trestné právo. V rokoch 2014 – 2020 pracovala ako právnik pre Košický samosprávny kraj so zameraním na komplexnú sporovú agendu v pôsobnosti KSK, ako aj  s tým súvisiace zastupovanie KSK pred súdmi predovšetkým vo veciach pracovnoprávnych vzťahov. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Tlačiť