Andrej Tancoš, koncipient

Mgr. Andrej Tancoš, advokátsky koncipient, narodený v roku 1987 v Gelnici. Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ukončil v roku 2011. Po štúdiu pôsobil ako vyšší súdny úradník na Okresnom súde Košice II a ako interný právnik súkromnej spoločnosti zaoberajúcej sa developmentom, stavebníctvom a energetikou. Členom tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. je od marca 2019. Vo svojej odbornej praxi sa venuje všeobecnému právnemu poradenstvu, pričom osobitne sa špecializuje na oblasť obchodného práva, občianskeho práva a sporovej agendy. V rámci svojej praxe sa taktiež venuje oblasti registra partnerov verejného sektora, kde poskytuje poradenstvo partnerom verejného sektora, subjektom verejného sektora a podieľa sa na činnostiach oprávnenej osoby. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Tlačiť