Adam Orság, advokát

Mgr. Adam Orság, advokát, narodený v roku 1995 v Trenčíne. Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 2019. Počas vysokoškolského štúdia pracoval v rokoch 2016 - 2019 v advokátskej kancelárii JUDr. Veronika Kubriková, PhD., s.r.o. v Bratislave. Od novembra 2019 je členom odborného kolektívu advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. so zameraním na právo v oblasti poisťovníctva, finančného sprostredkovania a náhrady škody. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Tlačiť