Simona Horáková, koncipientka

JUDr. Simona Horáková, advokátska koncipientka, narodená v roku 1994 v Nitre. Štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave ukončila v roku 2018 zložením štátnych skúšok a obhajobou diplomovej práce na tému ,,Náhrada škody v obchodnom práve‘‘. Členom tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA je od júna 2018. Právne služby poskytuje v slovenskom a v anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Simona Horáková
Tlačiť