Simona Horáková, advokátka

JUDr. Simona Horáková, advokátka, narodená v roku 1994 v Nitre. Štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave ukončila v roku 2018 zložením štátnych skúšok a obhajobou diplomovej práce na tému „Náhrada škody v obchodnom práve“. Rigoróznu skúšku so špecializáciou v oblasti pracovného práva vykonala v roku 2020. Advokátske skúšky úspešne vykonala v roku 2023.
V roku 2016 absolvovala stáž v Centre právnej pomoci, kancelária Nitra. Od decembra 2016 do mája 2018 pracovala popri štúdiu na exekútorskom úrade v Nitre. Členom tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA je od júna 2018. Právne služby poskytuje v slovenskom a v anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Simona Horáková
Tlačiť