Právo obchodných spoločností a outsourcing právnych služieb

 • zakladanie obchodných spoločností, joint- ventures a organizačných zložiek
 • príprava a zmeny zakladateľských dokumentov
 • príprava a organizácia valných zhromaždení obchodných spoločností
 • zvyšovanie a znižovanie základného imania, príprava dokumentácie súvisiacej s pôsobnosťou valného zhromaždenia obchodných spoločností
 • reorganizácia obchodných spoločností a zmeny vo vlastníckej štruktúre spoločností
 • poradenstvo v oblasti vnútorných vzťahov medzi akcionármi a spoločníkmi (dohody akcionárov, spoločníkov a pod.)
 • zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom, živnostenským registrom a Centrálnym depozitárom cenných papierov SR
 • plnenie informačných povinností vo vzťahu k orgánom verejnej správy
 • ochrana práv minoritných akcionárov a spoločníkov, a tiež ochrana obchodných spoločností pred zneužívaním práv minoritných akcionárov a spoločníkov
 • zrušenie, likvidácia obchodných spoločností a ich výmaz z obchodného registra
 • zabezpečovanie komplexného outsouringu právnych služieb 

Aktuality

viac
Tlačiť