Právo v oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a poľovníctva

  • komplexné právne poradenstvo pri prevádzkovaní poľnohospodárskeho podniku
  • zastupovanie klientov pri uplatňovaní nárokov na poľnohospodárske dotácie
  • komplexné právne poradenstvo pri výkone činnosti hospodárenia v lesoch
  • zastupovanie klientov pred orgánmi s pôsobnosťou v oblasti lesného hospodárstva
  • právne poradenstvo v oblasti výkonu práva poľovníctva
  • právne poradenstvo pri uznávaní, zmenách a využívaní poľovných revírov
  • právne poradenstvo pri zakladaní a vzniku poľovníckych organizácií

Aktuality

viac
Tlačiť