Prehrať video

Monika Nádaská, vedúca advokátka

Mgr. Monika Nádaská, advokátka, narodená v roku 1987 v Trnave. V roku 2012 ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Členkou tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. sa stala v roku 2007, v ktorej počas vysokoškolského štúdia pracovala na pozícii právneho asistenta a v období rokov 2012 až 2015 pokračovala vo svojej právnej praxi na pozícii advokátskeho koncipienta. V októbri 2015 úspešne zložila advokátske skúšky a od januára 2016 je zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory. Špecializuje sa na oblasť občianskeho a obchodného práva.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Monika Nádaská
Tlačiť