Law Articles

 • AKO ĎALEJ S ULOŽENÝMI MILIÓNOVÝMI POKUTAMI ZA POTRAVINOVÉ SPRÁVNE DELIKTY A NEPRAVÁ RETROAKTIVITA V SPRÁVNOM TRESTANÍ

  28. decembra 2022 | Autor: MONIKA KORMOŠOVÁ

  Odborný článok Moniky Kormošovej, vedúcej advokátky advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA, bol publikovaný na portáli epravo.sk

  More
 • VÝHODY RIEŠENIA STAVEBNÝCH SPOROV V ROZHODCOVSKÝCH KONANIACH

  12. decembra 2022 | Autor: DAVID SOUKENÍK, LUKÁŠ ŠTEFÁNIK a MILAN BÉREŠ

  Vydavateľstvo the Slovak Spectator publikovalo v ročenke Investment Advisory Guide 2022/2023 odborný článok členov našej advokátskej kancelárie, JUDr. Davida Soukeníka, LL.M., Mgr. Lukáša Štefánika, LL.M. a Mgr. Milana Béreša, pod názvom "Výhody riešenia stavebných sporov v rozhodcovskom konaní".
  V uvedenom článku sa autori výstižne venujú priblíženiu najvýznamnejších výhod rozhodcovského konania s ohľadmi na špecifiká sporov vznikajúcich v priebehu stavebných a developerských projektov.

  More
 • PREMLČANIE V SPOTREBITEĽSKÝCH VZŤAHOCH

  28. novembra 2022 | Autor: MOJMÍR ŠIRILA a RÓBERT VANČO

  Vydavateľstvo the Slovak Spectator publikovalo v ročenke Investment Advisory Guide 2022/2023 odborný článok advokátov našej advokátskej kancelárie, JUDr. Mojmíra Širilu a Mgr. Róberta Vanča, pod názvom "Premlčanie v spotrebiteľských vzťahoch".

  V uvedenom článku sa autori venujú začiatku plynutia premlčacej doby v spotrebiteľských veciach a to najmä v kontexte rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci C-485/19.

  More
 • PRI ROZHODOVANÍ ČI (NE)VOLAŤ POLÍCIU UŽ NEZOHRÁVA ROLU VÝŠKA HMOTNEJ ŠKODY – PRAKTICKÉ DOPADY PRI UPLATŇOVANÍ PRÁV Z POISTNÝCH ZMLÚV

  25. októbra 2022 | Autor: MILOŠ GÁFRIK a FILIP UHLIARIK

  Donedávna bola v našom právnom systéme zakotvená úprava, ktorá vodičom ukladala pri dopravnej nehode povinnosť „odhadnúť“ výšku škody na motorovom vozidle a následne, ak dospeli k záveru, že škoda zjavne prevyšuje sumu 3.990,- EUR, volať políciu.

  More
 • Employee's age as a new ground for notice of termination

  In the yearbook Investment Advisory Guide 2021/2022, the Slovak Spectator has published an expert article by lawyers of our law firm, Mgr. Andrej Guba, LL.M. and Mgr. Michael Válek, entitled "Employee's age as a new ground for notice of termination".

  Effective from January 1, 2022, the grounds for termination of employment relationship by notice given by the employer will extend by a ground based on the age of the employee. The article clarifies the substantive aspects of this new ground for termination and further examines
  - whether such a form of ageism represents a novelty in the Slovak legal system,
  - how this ground can be viewed in the light of European law,
  - a possible reversal in the effectiveness of the ground for termination by the Constitutional Court of the Slovak Republic in the event of a declaration of its non-compliance with the Constitution of the Slovak Republic (age discrimination in access to employment).

  Download

News

more
Print