PEČAŤ BONITY 2015

Publikované
24 AUG'16
PEČAŤ BONITY 2015

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky každoročne analyzuje hospodárske prostredie a ekonomické zdravie podnikov na Slovensku. Advokátskej kancelárii SOUKENÍK - ŠTRPKA bola za priaznivé ekonomické výsledky v roku 2015 v hodnotiacom systéme SIMS a NiS SR udelená PEČAŤ BONITY, ktorá deklaruje našu firmu ako firmu serióznu, ekonomicky stabilnú, dôveryhodnú a bonitnú.

Pečať sme získali za ekonomické výsledky roku 2015. Hodnotilo sa 716.134 podnikateľských subjektov a to piatimi medzinárodne uznávanými metódami finančnej analýzy, ktorým vyhovelo len 1,6 %. Advokátska kancelária SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. patrí do tejto výberovej skupiny.

Jedno z najdôležitejších kritérií, ktoré sa bralo do úvahy bol RAP index (riziková analýza podniku) čo je bodové hodnotenie podľa bonitných a bankrotných modelov.

Pri tomto hodnotení sa brali do úvahy Bonitné modely, ktoré predpovedajú budúcu situáciu ekonomickej stability hodnotených subjektov.

Overenie bonitných podnikov je dostupné na: http://www.nissr.sk/slovenske-bonitne-podniky/.

Všetky aktuality
Tlačiť