Zákaz konkurencie po skončení pracovného pomeru zamestnanca

Publikované
20 NOV'19

Čo je to konkurenčná činnosť a aký je rozsah jej vymedzenia? Má zamestnanec za uzatvorenie dohody nárok na peňažnú odplatu? Aké sú možnosti ukončenia dohody a aká je sankcia za jej nedodržanie? Na najčastejšie otázky spojené so zákazom konkurencie po skončení pracovného pomeru odpovedajú v odbornom článku špecialisti na pracovné právo z advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. – vedúci advokát, Mgr. Andrej Guba, LL.M. a advokátska koncipientka, Mgr. Simona Horáková. Článok bol uverejnený vydavateľstvom The Slovak Spectator v ročenke Investment Advisory Guide 2019/2020.

Za účelom ochrany konkurencieschopnosti zamestnávateľa na trhu, ochrany jedinečných a pôvodných výsledkov jeho hospodárskej činnosti a práva podľa vlastnej úvahy zužitkovať takéto výsledky Zákonník práce od 1. 9. 2011 umožňuje zamestnávateľovi dohodnúť sa so zamestnancom v jeho pracovnej zmluve, že zamestnanec nebude najviac po dobu 12 mesiacov po skončení jeho pracovného pomeru vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter. Uzatvorením takejto tzv. konkurenčnej doložky sa zamestnanec zaviaže, že bežne nedostupné informácie a znalosti nadobudnuté u zamestnávateľa, ktoré sú spôsobilé zabezpečiť konkurenčnému subjektu v hospodárskej súťaži výraznú výhodu, nebude po skončení jeho pracovného pomeru využívať pre seba alebo pre iný, vo vzťahu k bývalému zamestnávateľovi konkurenčný subjekt.  

Celý odborný článok k téme zákazu konkurencie po skončení pracovného pomeru si môžete prečítať tu.

Otvoriť odkaz Všetky aktuality
Tlačiť