PARTNERI AKSŠ ZNOVUZVOLENÍ ZA ČLENOV DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE SAK

Publikované
12 JÚN'21

V bratislavskej Inchebe sa dňa 11. 6. 2021 uskutočnila Konferencia advokátov Slovenskej advokátskej komory, na ktorej sa zúčastnilo spolu 1138 advokátov hybridnou formou (v osobnej prítomnosti, ako aj dištančne - prostredníctvom internetu).

Počas predmetnej konferencie sa uskutočnili voľby do orgánov Slovenskej advokátskej komory, medzi iným aj členov Disciplinárnej komisie, do ktorej si členovia SAK zvolili aj partnerov advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA, a to jej zakladajúceho partnera JUDr. Petra Štrpku, PhD. a partnera JUDr. Milana Gocníka, LLM. 

Na zasadnutí Disciplinárnej komisie SAK bol JUDr. Peter Štrpka, PhD. opätovne zvolený za jej predsedu na ďalšie štvorročné funkčné obdobie.

Všetky aktuality
Tlačiť