ÚČASŤ NA VÝROČNEJ KONFERENCII ICC - FIDIC V DUBROVNÍKU

Publikované
16 OKT'22
ÚČASŤ NA VÝROČNEJ KONFERENCII ICC - FIDIC V DUBROVNÍKU

Advokátky z advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA, Oľga Svitek Dlhopolčeková a Barbora Ivanová sa zúčastnili na výročnej konferencii organizovanej Medzinárodnou obchodnou komorou (ICC) v spolupráci s Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC) na tému stavebných zmlúv a riešenia sporov.

Tohtoročná konferencia sa konala v Dubrovníku za účasti množstva popredných odborníkov pôsobiacich v oblasti výstavby so zameraním na štandardizované FIDIC zmluvné podmienky a riešenie sporov prostredníctvom rozhodcovského konania.

Jednotlivé panely prednášajúcich sa počas dvoch dní v rámci jednotlivých blokov zamerali na aktuálne trendy a vývoj v odvetví stavebníctva, ako aj na vybrané otázky a problémy súvisiace s aplikáciou FIDIC zmluvných podmienok, a skúsenosti s ich riešením.

Medzi hlavné témy konferencie patrili najmä vybrané otázky súvisiace s úpravami zmluvných cien a posudzovaním príčin omeškania, ako aj otázky rizík súvisiacich s ukončovaním stavebných zmlúv, ale aj problémy spojené s riešením dopadu pandémie COVID-19 na zmluvné vzťahy v stavebníctve, či výzvy spojené s vojnou na Ukrajine a vysokou infláciou.

Všetky aktuality
Tlačiť