20 ROKOV SOUKENÍK - ŠTRPKA

Publikované
21 SEP'23

Advokátska kancelária SOUKENÍK - ŠTRPKA, ktorá sa postupne rozrástla na najväčšiu advokátsku kanceláriu na Slovensku, oslávila tento rok 20. výročie od svojho založenia.

Vážení klienti, obchodní partneri, drahí kolegovia a priatelia,

advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA tento rok oslavuje 20. výročie úspešnej existencie. Toto naše jubileum je obrovským dôvodom na hrdosť a zároveň hlbokú vďačnosť a pokoru za všetky tie roky, ktoré sme spolu s Vami prežili.

Naši KLIENTI, dovoľte nám poďakovať sa v prvom rade Vám. Bez Vašej dôvery a spokojnosti by sme nemohli dosiahnuť to, čo sme dosiahli. Je to pre nás veľký záväzok, budeme sa naďalej snažiť, aby sme Vás nesklamali. Vieme však, že stále je priestor na zlepšenie. Budeme sa snažiť poskytnúť Vám vždy tie najlepšie právne služby.

Naši OBCHODNÍ PARTNERI, ste pre nás rovnako cennými spojencami na ceste k úspechu. Spolupráca s Vami je pre nás veľmi dôležitá.

Naši ĽUDIA, v neposlednom rade by sme sa chceli poďakovať Vám. Najväčším bohatstvom a základným pilierom každej advokátskej kancelárie sú ľudia, o našich to platí dvojnásobne, či sú to spolupracujúci advokáti, koncipienti, právni asistenti i ďalší zamestnanci, bez Vašej dennodenne odvádzanej práce, lojality a šikovnosti by bola kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA len bezobsažným pojmom.

Všetci spoločne tvoríme úžasnú komunitu a sme hrdí na to, že to spoločne ťaháme už 20 rokov. 

Vážime si všetky ocenenia, ktoré naša advokátska kancelária dostala, ale najväčším ocenením je Vaša lojalita a spokojnosť.

Touto cestou by sme sa Vám chceli ešte raz poďakovať za prejavenú dôveru, ktorú nám prejavujete už 20 rokov. Aj vďaka Vám sme najväčšou advokátskou kanceláriou na Slovensku. Pevne veríme, že nás spolu čaká ešte mnoho úspešných rokov.

ĎAKUJEME!

S úctou, partneri advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA

Všetky aktuality
Tlačiť