ROZHOVOR: ODŇATIE DISCIPLINÁRNEJ PRÁVOMOCI KOMORE BY BOL BEZPRECEDENTNÝ ZÁSAH DO SLOBODNÉHO A NEZÁVISLÉHO VÝKONU ADVOKÁCIE

Publikované
21 DEC'20

Partner advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA a predseda Disciplinárnej komisie Slovenskej advokátskej komory Peter Štrpka poskytol rozhovor pre Bulletin slovenskej advokácie.

Rozhovor o disciplinárnej právomoci Slovenskej advokátskej komory vo vzťahu k advokátom, o zamieňaní trestnoprávnej roviny konania advokátov s disciplinárnou rovinou pri posudzovaní skutkov, o celkovom hodnotení jeho doterajšieho pôsobenia vo funkcii ako aj o budúcnosti disciplinárnych konaní si môžete prečítať na tomto odkaze (PDF).

Peter Štrpka pôsobí v Disciplinárnej komisii Slovenskej advokátskej komory od júna 2013 a od júla 2017 je jej predsedom.

Otvoriť odkaz Všetky aktuality
Tlačiť