S NAMI SA VÁM BUDE ĽAHŠIE DÝCHAŤ

Na jar roku 2020 nás zasiahla bezprecedentná situácia. Kvôli pandémii koronavírusu a ochoreniu COVID-19 sa svet spomalil, na mnohých miestach zastavil. Prestali sme cestovať, navštevovať blízkych, zaviedli home-office. Biznis dostal tvrdú ranu. Prestal plánovať, sústredil sa na záchranu nevyhnutného.

V tomto období bolo kľúčové, že sme pri klientoch stáli ešte bližšie ako predtým a chránili ich záujmy v maximálnej možnej miere.

Dnes na konci koronakrízy dávame rúška dolu a získavame možnosť hlboko sa nadýchnuť. Nadýchnuť sa potrebujeme my ľudia, nadýchnuť sa potrebuje biznis i celý svet. Nadýchnuť a dýchať tak, aby sme všetci spoločne opäť normálne žili a správne sa pripravili na akúkoľvek prípadnú krízu.

SILNÝ PARTNER Vám pomôže ľahšie dýchať. S NAMI SA VÁM BUDE ĽAHŠIE DÝCHAŤ.

S úctou
tím SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.


Aktuálne z našej advokátskej kancelárie

všetky aktuality
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA NAJVÄČŠIA ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA ŠTVRTÝKRÁT V RADE

  Už štvrtýkrát v rade sme získali 1. miesto v rebríčku TOP 10 najväčších právnických kancelárií na Slovensku.

  Publikované
  24 NOV'20
  viac
 • SLOVENSKO POTREBUJE VHODNÚ SCHÉMU REGIONÁLNEJ PODPORY

  Podniky privítali zníženie byrokracie, stále je však čo zlepšovať. Jedným z príkladov je systematickejšia podpora v regiónoch, hovorí partner kancelárie Igor Vranka, ktorý poskytol rozhovor pre The Slovak Spectator, jediné noviny (mesačník) na Slovensku vydávané v anglickom jazyku, ktoré vychádzajú od roku 1995.

  Publikované
  23 NOV'20
  viac
 • PRAKTICKÝ WEBINÁR SAK PRE ADVOKÁTSKYCH KONCIPIENTOV DRUHÉHO ROČNÍKA

  Dňa 19. 11. 2020 sa pod vedením odborných lektorov z advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o., Mgr. Andreja Gubu, LL.M. a JUDr. Milana Gocníka, LL.M., uskutočnil celodenný praktický webinár organizovaný Slovenskou advokátskou komorou, určený pre II. ročník advokátskych koncipientov.

  Publikované
  19 NOV'20
  viac

NAJNOVŠIE ODBORNÉ ČLÁNKY

všetky články
 • POMOC NÁJOMCOM FORMOU ŠTÁTNEJ DOTÁCIE NA ÚHRADU NÁJOMNÉHO

  Účelom tejto pomoci je zmiernenie následkov spôsobených uplatňovaním pandemických opatrení štátu na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 a predstavuje dlho očakávané riešenie pomoci nájomcom, ktorí nemohli z dôvodov uplatňovania vyššie uvedených opatrení prenajaté priestory riadne užívať na výkon svojej podnikateľskej činnosti, avšak boli naďalej povinní platiť nájomné.

  Publikované
  15 JÚN'20
  viac
 • NOVELA ZÁKONA O ZÁJAZDOCH

  Šírenie pandémie infekčného ochorenia COVID-19 negatívnym spôsobom zasiahlo mnohé oblasti života, oblasť cestovného ruchu nevynímajúc. Na dlhšiu dobu bolo a v súčasnosti stále je obmedzené cestovanie, čo má zásadný negatívny dopad na mnohé cestovné kancelárie a tiež na cestujúcich, ktorí si zakúpili zájazdy, ktoré v dôsledku mimoriadnej situácie nie je možné uskutočniť.

  Publikované
  02 JÚN'20
  viac
 • NÁHRADA ŠKODY V SÚVISLOSTI S UPLATŇOVANÍM OPATRENÍ PROTI COVID-19

  V súčasnosti sa začínajú množiť otázky verejnosti, či a za akých podmienok majú osoby, dotknuté opatreniami nariadenými štátom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, nárok na náhradu škody od štátu.

  Publikované
  22 MÁJ'20
  viac
Tlačiť