PRAKTICKÉ WEBINÁRE PRE ADVOKÁTSKYCH KONCIPIENTOV

Publikované
18 MÁJ'20
PRAKTICKÉ WEBINÁRE PRE ADVOKÁTSKYCH KONCIPIENTOV

Slovenská advokátska komora v súčasnom období aj s prihliadnutím na šírenie koronavírusu zabezpečuje kontinuálne vzdelávanie advokátskych koncipientov dištančnou formou prostredníctvom praktických webinárov.

Za advokátsku kanceláriu SOUKENÍK - ŠTRPKA sa ich ako školitelia zúčastňujú JUDr. Peter Štrpka, PhD, JUDr. Milan Gocník, LLM, a Mgr. Andrej Guba, LLM.

S prihliadnutím na mimoriadnu situáciu sa aj v tejto oblasti adaptujeme na nové podmienky a pomocou videokonferenčných nástrojov sa organizujú vzdelávacie a prednáškové aktivity, ktoré sú zo strany advokátskych koncipientov, čo do voľby lektorov, tém vzdelávania, ako aj praktickej realizácie, hodnotené veľmi pozitívne.

Všetky aktuality
Tlačiť