Aktuality

 • LAWYERS NETWORKING NIGHT 2018

  Publikované
  26 NOV'18
  LAWYERS NETWORKING NIGHT 2018

  Po vzore kariérnych a networkingových akcií organizovaných poprednými svetovými právnickými fakultami, sa 26. novembra 2018 v priestoroch Berlinka Café Slovenskej národnej galérie, v kaviarni plnej histórie a umenia uskutočnilo stretnutie advokátskych kancelárií s absolventmi a študentmi práva.

  viac
 • AKÉ POVINNOSTI MAJÚ ZAHRANIČNÍ PARTNERI VEREJNÉHO SEKTORA?

  Publikované
  23 NOV'18

  JUDr. Milan Gocník, LL.M., a Mgr. Adam Vozár spracovali stručný prehľad povinností pre zahraničných partnerov verejného sektora, ktorý bol uverejnený v ročenke Investment Advisory Guide 2018/2019, vydávanou vydavateľstvom The Slovak Spectator.

  viac
 • ROZHODCOVSKÉ KONANIE MEDZI ČLENSKÝM ŠTÁTOM EÚ A INVESTOROM Z INÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

  Publikované
  23 NOV'18

  Aké sú možnosti vedenia rozhodcovského konania medzi členským štátom Európskej únie a investorom z iného členského štátu v kontexte recentného rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie? Téme sa bližšie venovali JUDr. Andrea Erbenová, PhD., LL.M., a Mgr. Barbora Ivanová.

  viac
 • NÁŠ TÍM POSILNILA ADVOKÁTKA SO ZAMERANÍM NA OBCHODNÉ PRÁVO, OBČIANSKE PRÁVO A SPOROVÚ AGENDU

  Publikované
  03 SEP'18
  NÁŠ TÍM POSILNILA ADVOKÁTKA SO ZAMERANÍM NA OBCHODNÉ PRÁVO, OBČIANSKE PRÁVO A SPOROVÚ AGENDU

  Odborný tím advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. doplnila od septembra 2018 advokátka JUDr. Tatiana Švolíková.

  viac
 • UŽ 15 ROKOV S VAMI

  Publikované
  08 JÚN'18
  UŽ 15 ROKOV S VAMI

  Advokátska kancelária SOUKENÍK - ŠTRPKA oslávila tento rok 15. výročie od svojho založenia a v súčasnosti, a to už niekoľko rokov po sebe, je najväčšou slovenskou advokátskou kanceláriou.

  viac
Tlačiť