VZÁJOMNÉ STRETNUTIA STRANAMI USTANOVENÝCH ZNALCOV V ROZHODCOVSKÝCH KONANIACH

Publikované
26 APR'23
VZÁJOMNÉ STRETNUTIA STRANAMI USTANOVENÝCH ZNALCOV V ROZHODCOVSKÝCH KONANIACH

Partneri advokátskej kancelárie David Soukeník a Peter Štrpka, spoločne s vedúcim advokátom Lukášom Štefánikom, prispeli odborným článkom do medzinárodnej ročenky týkajúcej sa sporovej agendy.

Je skôr pravidlom ako výnimkou, že strany sporu v signifikantných rozhodcovských konaniach prezentujú svoje argumenty aj prostredníctvom znaleckých posudkov vypracovaných znalcami, ktorí boli vymenovaní stranami sporu (súkromné znalecké posudky). Tento spôsob vykonávania znaleckého dokazovania je však často spojený s nevyžiadaným predlžovaním trvaním konania a zvyšovaním trov. Na základe doterajších rozsiahlych skúseností advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA s medzinárodnými rozhodcovskými konaniami odborný článok sumarizuje praktické tipy na efektívne znalecké dokazovanie v arbitráži a predchádzanie uvedeným negatívnym aspektom.


Článok je dostupný k nahliadnutiu na nasledovnom odkaze, strana 33/41 (iba v anglickom jazyku).

Otvoriť odkaz Médiá
Tlačiť