O Nás

Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA poskytuje právne služby od roku 2003. V priebehu desaťročia sme sa stali čo do počtu právnikov najväčšou slovenskou advokátskou kanceláriou.

PROFESIONALITA

Radíme na najvyššej úrovni

Dokonale sa orientujeme v slovenskom právnom prostredí a poznáme jeho špecifiká. V závislosti od konkrétneho zámeru klienta dokážeme posúdiť jednotlivé prípady s ohľadom na nadnárodné právne súvislosti. Prípady, ktoré majú medzinárodný dopad, riešime so spolupracujúcimi renomovanými zahraničnými advokátskymi kanceláriami v príslušnej krajine.

NADŠTANDARDNÝ PRÍSTUP

Každý prípad riešime komplexne

Poznáme a chránime záujmy našich klientov. Robíme všetko pre ich maximálnu spokojnosť a budujeme si s nimi dlhodobé vzťahy. Pri riešení konkrétneho prípadu dokážeme na základe záujmu klienta posúdiť jeho celkový podnikateľský zámer. Okrem právneho hľadiska zohľadňujeme pri poskytnutí právnych služieb aj daňové a účtovné dopady na konkrétne zámery klienta.

TÍMOVÝ DUCH

Máme silný tím zložený z výrazných osobností

Disponujeme tímom s najväčším počtom právnikov v Slovenskej republike. Každý člen tímu sa okrem všeobecného právneho prehľadu špecializuje aj na konkrétnu oblasť práva alebo konkrétne právne inštitúty. Za účelom vykonania prác veľkého rozsahu alebo riešenia zložitých právnych prípadov sme schopní z potrebných špecialistov zostaviť právny tím, ktorý efektívne využije špecifické znalosti jednotlivcov v prospech klienta. Vzhľadom na široký právny tím dokážeme riešiť aj časovo náročné prípady v relatívne krátkom čase.

DOSTUPNOSŤ

Sme blízko pri klientovi

Okrem kancelárie v Bratislave máme päť pobočiek po celom Slovensku, čo pri poskytovaní právneho poradenstva prináša našim klientom úsporu nákladov. V dôsledku situovania pobočiek sme k našim klientom bližšie a disponujeme aj znalosťou regionálnych špecifík, ktoré sme schopní využiť v prospech našich klientov.

MLČANLIVOSŤ

Zachovávame 100% diskrétnosť

Členovia nášho právneho tímu sú zo zákona povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom advokácie. Okrem toho sme prvá advokátska kancelária na Slovensku, ktorá získala od Národného bezpečnostného úradu potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa stupňa utajenia „Dôverné“.

ISTOTA

Nič nenechávame na náhodu

Nami navrhované riešenia garantujeme  našou znalosťou práva a dlhoročnými skúsenosťami. Uzavretým poistením za škodu vzniknutú pri výkone advokátskej činnosti až do výšky 10.000.000 eur plne zodpovedáme za škodu vzniknutú prípadným porušením povinností spojených s poskytovaním právnych služieb.

Aktuality

viac
Tlačiť