ROZHOVOR: UMENIU, AKO SA UČIŤ, HO NAUČILA VYSOKÁ ŠKOLA - PRETAVENIE VZDELANIA DO PRAXE

Publikované
31 JAN'24
ROZHOVOR: UMENIU, AKO SA UČIŤ, HO NAUČILA VYSOKÁ ŠKOLA - PRETAVENIE VZDELANIA DO PRAXE

Partner advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, predseda Správnej rady UK a člen Alumni Klubu PraF UK Miroslav Hlivák poskytol rozhovor do Ročenky Alumni klubu Právnickej fakulty Univerzity Komenského.

Miroslav Hlivák, ako úspešný advokát a bývalý predseda Úradu pre verejné obstarávanie, sa v rozhovore zaoberá viacerými dôležitými témami. Hovorí o svojich skúsenostiach po absolvovaní právnickej fakulty a o významnom spojení teórie so skúsenosťami z praxe. Diskutuje aj o súčasných výzvach vzdelávania v právnických odboroch, ako aj o význame kritického myslenia a kontinuálneho vzdelávania. Ďalej sa zamýšľa nad úrovňou právneho štátu na Slovensku a vyzdvihuje potrebu spolupráce a dialógu medzi rôznymi subjektmi. Nakoniec hovorí o svojich osobných hodnotách a význame priateľstva.

Celý rozhovor s JUDr. Miroslavom Hlivákom, PhD. si môžete prečítať na tomto odkaze.

Alumni klub Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave funguje od roku 2016. Zmyslom a ambíciou je umožniť svojim absolventom „návrat ku koreňom“ svojej alma mater. Svojou činnosťou chce poskytovať priestor na odbornú a vedeckú diskusiu a svojimi aktivitami zabezpečovať aktívny kontakt absolventov fakulty ako s jej zamestnancami, tak i so samotnými študentmi. Klub má zároveň ambíciu vytvoriť základný pilier spolupráce fakulty s právnou praxou. Práve na základe jeho činnosti chce fakulta nastavovať čoraz prakticky viac využiteľnejšie štúdium práva ako aj kvalitný aplikovaný vedecký výskum.

na základe činnosti ktorého chce fakulta nastavovať čoraz prakticky využiteľnejšie štúdium práva ako aj kvalitný aplikovaný vedecký výskum.
Médiá
Tlačiť