Odborné články

 • AKO ĎALEJ S ULOŽENÝMI MILIÓNOVÝMI POKUTAMI ZA POTRAVINOVÉ SPRÁVNE DELIKTY A NEPRAVÁ RETROAKTIVITA V SPRÁVNOM TRESTANÍ

  28. decembra 2022 | Autor: MONIKA KORMOŠOVÁ

  Odborný článok Moniky Kormošovej, vedúcej advokátky advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA, bol publikovaný na portáli epravo.sk

  Čítať ďalej
 • VÝHODY RIEŠENIA STAVEBNÝCH SPOROV V ROZHODCOVSKÝCH KONANIACH

  12. decembra 2022 | Autor: DAVID SOUKENÍK, LUKÁŠ ŠTEFÁNIK a MILAN BÉREŠ

  Vydavateľstvo the Slovak Spectator publikovalo v ročenke Investment Advisory Guide 2022/2023 odborný článok členov našej advokátskej kancelárie, JUDr. Davida Soukeníka, LL.M., Mgr. Lukáša Štefánika, LL.M. a Mgr. Milana Béreša, pod názvom "Výhody riešenia stavebných sporov v rozhodcovskom konaní".
  V uvedenom článku sa autori výstižne venujú priblíženiu najvýznamnejších výhod rozhodcovského konania s ohľadmi na špecifiká sporov vznikajúcich v priebehu stavebných a developerských projektov.

  Čítať ďalej
 • PREMLČANIE V SPOTREBITEĽSKÝCH VZŤAHOCH

  28. novembra 2022 | Autor: MOJMÍR ŠIRILA a RÓBERT VANČO

  Vydavateľstvo the Slovak Spectator publikovalo v ročenke Investment Advisory Guide 2022/2023 odborný článok advokátov našej advokátskej kancelárie, JUDr. Mojmíra Širilu a Mgr. Róberta Vanča, pod názvom "Premlčanie v spotrebiteľských vzťahoch".

  V uvedenom článku sa autori venujú začiatku plynutia premlčacej doby v spotrebiteľských veciach a to najmä v kontexte rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci C-485/19.

  Čítať ďalej
 • PRI ROZHODOVANÍ ČI (NE)VOLAŤ POLÍCIU UŽ NEZOHRÁVA ROLU VÝŠKA HMOTNEJ ŠKODY – PRAKTICKÉ DOPADY PRI UPLATŇOVANÍ PRÁV Z POISTNÝCH ZMLÚV

  25. októbra 2022 | Autor: MILOŠ GÁFRIK a FILIP UHLIARIK

  Donedávna bola v našom právnom systéme zakotvená úprava, ktorá vodičom ukladala pri dopravnej nehode povinnosť „odhadnúť“ výšku škody na motorovom vozidle a následne, ak dospeli k záveru, že škoda zjavne prevyšuje sumu 3.990,- EUR, volať políciu.

  Čítať ďalej
 • Vek zamestnanca ako nový výpovedný dôvod

  25. novembra 2021 | Autor: ANDREJ GUBA a MICHAEL VÁLEK

  Vydavateľstvo the Slovak Spectator publikovalo v ročenke Investment Advisory Guide 2021/2022 odborný článok právnikov našej advokátskej kancelárie, Mgr. Andreja Gubu, LL.M. a Mgr. Michaela Váleka, pod názvom "Vek zamestnanca ako nový výpovedný dôvod".

  S účinnosťou od 1. januára 2022 sa rozširujú dôvody pre skončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa, a to o dôvod spočívajúci vo veku zamestnanca. Článok ozrejmuje hmotnoprávne aspekty tohto nového výpovedného dôvodu a bližšie skúma:
  - či takáto forma ageizmu predstavuje novum v slovenskom právnom poriadku;
  - ako možno tento výpovedný dôvod vnímať optikou európskeho práva;
  - možný zvrat v účinnosti výpovedného dôvodu zo strany Ústavného súdu Slovenskej republiky v prípade vyslovenia nesúladu s Ústavou SR (diskriminácia v prístupe k zamestnaniu podľa veku).

  Článok "Vek zamestnanca ako nový výpovedný dôvod", si môžete prečítať kliknutím na tlačidlo "Na stiahnutie" (EN).

  Na stiahnutie

Aktuality

viac
Tlačiť