Duševné vlastníctvo

  • prihlasovanie ochranných známok a podávanie námietok pri prihlasovaní ochranných známok
  • príprava právnych riešení a zmluvnej dokumentácie v oblasti autorského práva, vrátane softvérového práva a práv spojených s doménovými menami
  • poradenstvo v oblasti práv priemyselného vlastníctva a ďalších práv spojených s podnikaním
  • ochrana práv klientov v súvislosti s know-how pri podnikaní a ochrana obchodných mien klientov
  • identifikácia duševného vlastníctva, zastupovanie klientov v sporoch týkajúcich sa porušenia práv k duševnému vlastníctvu

Aktuality

viac
Tlačiť