Právo v oblasti energetiky

  • zastupovanie v konaniach pred regulačnými orgánmi, najmä v konaniach o udelení povolenia alebo licencie na vykonávanie činností v oblasti energetiky
  • právne analýzy a vypracovanie stanovísk súvisiacich s otázkami cenovej regulácie a činnosťou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
  • právne analýzy predpisov z oblasti energetiky a príprava stanovísk na základe požiadaviek klienta
  • poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s obnoviteľnými zdrojmi energie, štátnej podpory obnoviteľných zdrojov energie a  alternatívnych zdrojov energie

Aktuality

viac
Tlačiť