Sporová agenda, arbitráže a vymáhanie pohľadávok

osvedcenie - Velmi odporucane kancelarie - Sporova agenda

Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA bola v rámci súťaže "Právnická firma roka 2017" vyhlásená a ocenená ako veľmi odporúčaná advokátska kancelária pre oblasť sporovej agendy.

  • právne zastupovanie v konaní pred všeobecnými súdmi vo veciach občianskych, obchodných, pracovných a správnych
  • právne zastupovanie pred rozhodcovskými súdmi a arbitrážnymi orgánmi
  • kompletná správa a vymáhanie pohľadávok v predsúdnom štádiu, v súdnom konaní, exekučnom konaní, konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, dedičskom konaní, trestnom konaní a v rámci likvidácie právnických osôb
  • právne analýzy v oblasti uplatňovania a vymáhania pohľadávok  
  • spisovanie právnych úkonov týkajúcich sa pohľadávok
  • právne audity (due diligence) pohľadávok 

Aktuality

viac
Tlačiť