OĽGA DLHOPOLČEKOVÁ, advokátka

JUDr. Oľga Dlhopolčeková, advokátka narodená v r. 1990 v Čadci. Právnickú fakultu Paneurópskej vysokej školy v Bratislave ukončila v r. 2015. Počas štúdia absolvovala študijné pobyty na Beihang University v Pekingu a Université Nice Sophia Antipolis v Nice. Ako študentka pracovala v advokátskej kancelárii HMG LEGAL, s.r.o. v Bratislave na poste právneho asistenta a po skončení štúdia pokračovala ako advokátska koncipientka. Od júla 2016 je členkou odborného tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. Právne služby poskytuje v slovenskom, poľskom a anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
OĽGA DLHOPOLČEKOVÁ
Tlačiť