VLADIMÍR MENICH, advokát

JUDr. Vladimír Menich, advokát, narodený v roku 1992 v Martine. Počas vysokoškolského štúdia pracoval na pozícií právny asistent v advokátskej kancelárii Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o. Štúdium na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy ukončil obhájením diplomovej práce na tému Zánik záväzku jeho splnením a zložením štátnej skúšky. Následne po ukončení štúdia pracoval ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárií MALICH advokátska kancelária, s.r.o. V roku 2017 úspešne obhájil Rigoróznu prácu na tému Zabezpečenie záväzkov. Členom tímu SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. sa stal od júla 2017. Právne služby poskytuje v slovenskom a v anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
VLADIMÍR MENICH
Tlačiť