PETER ZJAVKA, právny expert

JUDr. Peter Zjavka, narodený v roku 1973 v Čadci. Štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave ukončil v roku 2001. V roku 2003 tiež úspešne obhájil rigoróznu prácu a zložil rigoróznu skúšku v študijnom odbore bezpečnostné služby (vedy). Od roku 2002 pôsobil vo viacerých riadiacich funkciách na Národnom bezpečnostnom úrade. Členom tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. je od septembra 2018. Pri výkone svojej činnosti sa špecializuje a využíva svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti legislatívy, ochrany utajovaných skutočností, správneho práva a pracovného práva. Ako osoba je držiteľom osvedčenia Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami so stupňom utajenia „Prísne tajné“.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
PETER ZJAVKA
Tlačiť