Dávid Duda, právny asistent

Dávid Duda, právny asistent, narodený v roku 1999 v Prešove. Momentálne je študentom Právnickej fakulty Univerzity Komenského a Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity. Popri štúdiu absolvoval stáže na Okresnom súde Trnava a Bratislava I. V budúcnosti by sa chcel venovať najmä obchodnoprávnej a občianskoprávnej agende.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Tlačiť